Gedrag en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Als een kind goed in zijn of haar vel zit, is hij of zij beter in staat te functioneren en nieuwe vaardigheden aan te leren. Het groepsproces en de omgang met elkaar heeft veel invloed op het gedrag en het leren van een kind. Bij een veilige en positieve omgeving kan een kind zichzelf zijn en anderen hierin positief beïnvloeden.

Bij te weinig ondersteuning in de sociaal- emotionele vorming kan een kind vastlopen. Dit uit zich vervolgens in problematisch en moeilijk gedrag. Het zorgt ervoor dat het kind zelf moeilijk tot leren kan komen en hierin ook anderen negatief kan beïnvloeden. Wij streven met Sterk in Balans naar structurele aandacht in het onderwijs om de sociaal- emotionele ontwikkeling van een kind te bevorderen. Als school kunt u ons inhuren om te voorzien in op maat gemaakte trainingen of individuele casussen die extra aandacht vragen.

Sterk in Balans vindt het waardevol om ons op zowel scholen te richten als op het individu om zo het groeiproces te stimuleren en een veilig en positief leerklimaat te creëren.

“Omdat de behoefte per groep kan verschillen, vinden wij het van belang altijd eerst het gesprek aan te gaan. Vanuit hier kunnen wij de behoefte achterhalen en een training op maat verzorgen.”

Er zijn kinderen op school die baat hebben bij laagdrempelige groep gebonden trainingen. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen die bijvoorbeeld het zelfvertrouwen, de emotie/stressregulatie of de weerbaarheid vergroten. Ook het groepsproces wordt versterkt in deze trainingen doordat samenwerken en de sociale vaardigheden hierin belangrijke onderdelen zijn. Als basis wordt er een positief groepsklimaat gecreëerd.

In onze trainingen gebruiken wij o.a. de psycho-fysieke methodiek die wordt ingezet bij het rots en waterprogramma die aansluit op onze visie. Door het toepassen van rollenspellen, interactieve oefeningen en fysieke uitdagingen werken we aan de persoonlijke en groep gebonden doelen. Uit onderzoek is gebleken dat deze aanpak zinvol is. Wij als Sterk in Balans zetten deze methode dan ook graag in tijdens onze trainingen.

Gratis gastles?

Nog twijfels of wij jullie leerlingen kunnen helpen? Wij bieden graag een vrijblijvende intro les aan waarbij we op een leuke manier laten zien wie we zijn en wat we voor jullie kunnen betekenen!

Individuele begeleiding voor scholen

Uiteraard bieden wij ook individuele trajecten aan gericht op scholen. Soms is er meer of iets anders nodig dan een training. Het kind heeft bijvoorbeeld een hulpvraag die niet aansluit bij groep gebonden trainingen. Een individueel traject kan dan juist helpend zijn.

Denk hierbij aan problematisch gedrag in groepsverband, het vastlopen
in bepaalde vaardigheden, leerproblemen, problemen vanuit een thuissituatie of moeilijk verstaanbaar gedrag. Wij als Sterk in Balans kunnen hierin ondersteunen om samen met het kind en de groep weer
de balans op te zoeken.

Vrijblijvende kennismaking met Sterk in Balans

Ons lijkt het waardevol om een vrijblijvende kennismaking met jullie als school in te plannen. We kunnen jullie dan een beter beeld geven bij ons persoonlijke verhaal. Hoe gaaf is het als er een mooie samenwerking uit ontstaat?

4 + 14 =

Praktische informatie

Wij behoren (nog) niet tot de ingekochte zorgaanbieders van de gemeente. Voor alsnog is dit een bewuste keuze van ons. Scholen kunnen ons als een externe partij inhuren om te voorzien in groep gebonden / individuele hulpvragen. Scholen hebben de mogelijkheid om met NPO gelden externe partijen in te huren ter aanvulling van de huidige ondersteuning.

In samenspraak zijn we altijd bereid om te kijken naar de verschillende mogelijkheden. Wij hanteren voor scholen geen vastgesteld tarief. Aan de hand van een behoeftebepaling stellen wij een offerte op.